ناکجا در تلگرام
توییتر ناکجا را دنبال کنید!
فروشگاه کتاب ناکجا در پاریس

من و تو ناراحت می‌شدیم. به ناراحت شدن عادت کردیم، ولی به زندگی نکردن نه. سعید منافی |  پیر مرگ