ناکجا در تلگرام
توییتر ناکجا را دنبال کنید!
فروشگاه کتاب ناکجا در پاریس

می‌بینم غمی را كه ناگاه در چشمان ژولیت می‌نشیند و گِل قلبش را چنان ورز می‌دهد كه از خود می‌پرسم می‌خواهد از آن چه بسازد فشرده‌تر از این. ترانه برومند |  سحر تصویر

گونه