ناکجا در تلگرام
توییتر ناکجا را دنبال کنید!
فروشگاه کتاب ناکجا در پاریس

سيليِ زنانه به هر جا كه بخوره جانانه است. چيزی كم نمي‌آره. به‌ خصوص تو صورت يك مرد كه با عشقش نمي‌دونی سر به كدوم جهنم ‌دره‌ای بذاری. ری‌را عباسی |  وارونگی

هرس

از آسمان که فرو افتاد، لای شاخ و برگ درخت‌ها گیر کرد. با باد تکان می‌خورد و با هر باران تکه‌ای از بدنش را از دست می‌داد. تا بهار و هرس درخت‌ها مدتی وقت داشت که زندگی کند.