ناکجا در تلگرام
توییتر ناکجا را دنبال کنید!
فروشگاه کتاب ناکجا در پاریس

هر شب | دنیا را دیده‌ام که چگونه پس از عشقبازی‌اش | مثل مردی سیگار می‌کشد | و به دخترانی که فردا دوباره فریبش را خواهند خورد، پشت می‌کند. لیلا فرجامی |  پیش از غرق شدن

نقاب

گایتری اعتراف می‌کنم که من شکل تو را از اسمت به وام گرفته‌ام. و نقابی با شکل تو بر خود گذاشته‌ام. بی ‌آن‌که تو را بشناسم. فقط اسمت را می‌شنیدم که در گوش‌هایم تکرار می‌شد که می‌گفت گایتری... گایتری و اسم‌ها هم که همیشه صورت صاحبان‌شان را تکرار می‌کنند.