ناکجا در تلگرام
توییتر ناکجا را دنبال کنید!
فروشگاه کتاب ناکجا در پاریس

سيليِ زنانه به هر جا كه بخوره جانانه است. چيزی كم نمي‌آره. به‌ خصوص تو صورت يك مرد كه با عشقش نمي‌دونی سر به كدوم جهنم ‌دره‌ای بذاری. ری‌را عباسی |  وارونگی

معاصر