ناکجا در تلگرام
توییتر ناکجا را دنبال کنید!
فروشگاه کتاب ناکجا در پاریس

انسان خوشبخت تنها به این دلیل احساس خوبی دارد که انسان سیه‌بخت بار سنگین و کمرشکنش را در سکوت به دوش می‌کشد. بدون این سکوت، این خوشبختی امکان‌پذیر نیست. آنتوان چخوف |  بانو و سگ ملوسش

قدرت

روحیه‌ی صوفی‌گرایی توأم با انفعال و ناامیدی، بی‌اعتمادی شدید به یکدیگر و به خصوص به قدرت‌های خارجی، مخفی‌کاری و گرایش به فرصت‌طلبی تا حد زیادی نتیجه‌ی حمله‌ی مغول است که نسل به نسل تا امروز منتقل شده است.