ناکجا در تلگرام
توییتر ناکجا را دنبال کنید!
فروشگاه کتاب ناکجا در پاریس

به مردم اشاره کرد: ما مثل این‌ها هستیم. سیاهی‌لشکر یه فیلم که نمی‌دونیم درباره‌ی چیه. می‌دونیم؟ محمد نوروزی |  سوسک ها