ناکجا در تلگرام
توییتر ناکجا را دنبال کنید!
فروشگاه کتاب ناکجا در پاریس

نذارین زن‌هاتون نگاه کنن به چشم‌هایی، به لب‌هایی. حسود باشین به آهی که زن‌هاتون شاید بکشن... زن‌ها مثه بارونن. خیس می‌کنن هرجا رو که بهش می‌بارن. محمد چرمشیر |  رقص مادیان‌ها

جنون