ناکجا در تلگرام
توییتر ناکجا را دنبال کنید!
فروشگاه کتاب ناکجا در پاریس

به مردم اشاره کرد: ما مثل این‌ها هستیم. سیاهی‌لشکر یه فیلم که نمی‌دونیم درباره‌ی چیه. می‌دونیم؟ محمد نوروزی |  سوسک ها

جاودانه

طبیعت چه لذتی از داشتن ما می‌بَرد وقتی سراپا آشفته‌ایم؟ بزرگی هستی در برابر تجربه‌های تلخ ما چه حقیر و بی‌چیز جلوه می‌کرد. همه‌ی هستی به آسانی محو می‌شد و چیزی جز دغدغه‌ی ما جاودانه به نظر نمی‌رسید.