ناکجا در تلگرام
توییتر ناکجا را دنبال کنید!
فروشگاه کتاب ناکجا در پاریس

سال‌هاست که غصه نمی‌خورم. غصه دارد به هر بهانه‌ای مرا می‌خورد، می‌لیسد.  سعید منافی |  پیر مرگ

تهدید