ناکجا در تلگرام
توییتر ناکجا را دنبال کنید!
فروشگاه کتاب ناکجا در پاریس

انگار که همیشه پشت یک درخت ایستاده‌ای تا مرا دوباره و صدباره ببینی. انگار نه انگار که من زن تو هستم و هر روز بوی سبزی سرخ‌کرده می‌دهم. شکوفه آذر |  روز گودال