ناکجا در تلگرام
توییتر ناکجا را دنبال کنید!
فروشگاه کتاب ناکجا در پاریس

انسان خوشبخت تنها به این دلیل احساس خوبی دارد که انسان سیه‌بخت بار سنگین و کمرشکنش را در سکوت به دوش می‌کشد. بدون این سکوت، این خوشبختی امکان‌پذیر نیست. آنتوان چخوف |  بانو و سگ ملوسش

آه