ناکجا در تلگرام
توییتر ناکجا را دنبال کنید!
فروشگاه کتاب ناکجا در پاریس

درسته كه يكى دو بار روى اِما دست بلند كردم. اما نه براى اين‏كه از اصولی دفاع كنم. اين كار من نتيجه‌ی هيچ ديدگاه... اخلاقی نبوده. فقط دلم‏ می‌خواسته يه فصل سير كتك‌اش بزنم. هارولد پینتر |  خیانت