ناکجا در تلگرام
توییتر ناکجا را دنبال کنید!
فروشگاه کتاب ناکجا در پاریس

نگاه‏ كردن‏ آسمان مرا حسرت‌‏زده مى‏‌كند و خيره‌‏شدن به‏ زمین غمگين، افسوس چيزى را خوردن و به‏ يادآوردن كه اين چيز از آن ما نيست هر دو به يك‏ نسبت توان‏‌فرسا هستند. برنار ماری کلتس |  در خلوت مزارع پنبه