ناکجا در تلگرام
توییتر ناکجا را دنبال کنید!
فروشگاه کتاب ناکجا در پاریس

تلویزیون را روشن کردم. سکوت خانه نشکست. سکوت خانه از با هم بودنمان می‌شکست، نه با تماشای دروغ‌های قاب‌شده. سعید منافی |  پیر مرگ