ناکجا در تلگرام
توییتر ناکجا را دنبال کنید!
فروشگاه کتاب ناکجا در پاریس

از هر کار تازه‌ای نترس، ضرورت‌ها خودشان داوطلب می‌شوند و می‌دانند چه‌طور از تو دفاع کنند. ری‌را عباسی |  وارونگی