ناکجا در تلگرام
توییتر ناکجا را دنبال کنید!
فروشگاه کتاب ناکجا در پاریس

چند تار مو هم ریختم رو پیشونی‌ام. روژلب صورتی رو که بوی بدی می‌ده، زدم به لب‌هام. با نوک انگشتام کمی از روژ رو برداشتم و کشیدم به گونه‌هام. شدم عین ماه. فریبا شهلایی |  چه کنم چه کنم ها

سفر به دیگر سو شعر

در این مجموعه، ناکجا شعرهایی را پیشنهاد می‌کند که به دلایل گوناگون و نه همیشه قابل درک به آسانی در اختیار مخاطب قرار نگرفته‌اند... بی‌خبر از آن که ادبیات آزادی خودش را دارد...