ناکجا در تلگرام
توییتر ناکجا را دنبال کنید!
فروشگاه کتاب ناکجا در پاریس

ادبیات یادگرفتنی نیست... فقط گاهی، گه‌گاهی در ادبیات با کتاب‌ها یا آدم‌هایی آشنا می‌شوی که ناگهان به تو نشان می‌دهند آن‌چه می‌خواهی ببینی یا بشنوی... دوریس لسینگ |  تروریست خوب