ناکجا در تلگرام
توییتر ناکجا را دنبال کنید!
فروشگاه کتاب ناکجا در پاریس

از هر کار تازه‌ای نترس، ضرورت‌ها خودشان داوطلب می‌شوند و می‌دانند چه‌طور از تو دفاع کنند. ری‌را عباسی |  وارونگی

حمام

پدر بوی شرجی و هندوانه را توی حمام، به صابون و سطل آب می‌سپارد. مادر، حوله‌ی رنگ و رو رفته را به پدر می‌دهد و سفره‌ی هميشگی را پهن می‌کند. من گريگور سامسا را محکم توی کتاب فشار می‌دهم.